Ochrana osobních údajů a cookies

 

Kdo Vaše osobní údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů, kterým je provozovatel tohoto webu, Pocoloco designers, Andrea Bodešínská , IČO: 04964861, s místem podnikání Dukelská třída 972, Nový Bydžov, 504 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu v Novém Bydžově, (dále jen „my“).

Protože nám na ochraně Vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro Vás tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Najdete v nich hlavně to, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, proč tak činíme, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud:

  • navštívíte naše webové stránky www.pocolocodesigners.com (dále jen „webové stránky“), které využívají cookies;

  • využijete formulář pro sjednání schůzky na webových stránkách.

  • přihlásíte se k odběru emailových newsletterů

 

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Naše webové stránky používají cookies, tedy malé soubory ukládané do zařízení návštěvníka webových stránek, prostřednictvím kterých ale nedokážeme identifikovat konkrétní osobu. V souvislosti s používáním cookies a fungování webových stránek tak zpracováváme soubory cookies, Vaši IP adresu a lokaci odvozenou z IP adresy. Dále používáme údaje důležité pro marketing, třeba to, že jste naše webové stránky navštívili a jak dlouho jste na ní zůstali.

Pokud se rozhodnete sjednat si schůzku přes kontaktní formulář, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu Vašeho jméno a příjmení, důvodu schůzky, e-mailové adresa, telefonního čísla a dalších informací, které jste nám sdělili prostřednictvím formuláře.

Co nás ke zpracování Vašich osobních údajů opravňuje? A jak cookies odmítnout?

Vaše osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen i právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč Vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

  • Náš oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, že na zpracování máme náš oprávněný zájem. Díky tomu naše webové stránky mohou správně fungovat nebo můžeme měřit jejich návštěvnost.

Toto zpracování, které provádíme pomocí cookies, můžete upravit nebo zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče, vezměte ale prosím na vědomí, že pokud to uděláte, nemusí se Vám naše stránky zobrazovat správně a může být i omezena jejich funkčnost.

Dále pod náš oprávněný zájem spadá také komunikace s Vámi, tedy údaje zpracováváme také proto, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat, pokud použijete náš kontaktní formulář ke sjednání schůzky.

  • Váš souhlas

 

Cookies pro cílení reklamy používáme na základě Vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena níže u jednotlivých cookies. Souhlas udělujete nastavením Vašeho prohlížeče a můžete jej stejným způsobem také kdykoliv odvolat.

Musíte nám Vaše osobní údaje poskytnout? A jak je to se souhlasem se zpracováním osobních údajů?

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám Vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud s námi chcete navázat kontakt, Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom se Vám mohli ozvat zpátky. Bez toho to bohužel nepůjde.

Tzv. marketingové cookies pak používáme na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že Váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte, nejsme povinni smazat veškeré Vaše osobní údaje, nadále můžeme zpracovávat ty, které zpracováváme pro jiné zákonné důvody a možnosti dané GDPR.

 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář, Vaše osobní údaje smažeme po 90 dnech.

 

Cookies, Proč je využíváme? Za jak dlouho je smažeme?

Každému návštěvníkovi našich webových stránek přiřadíme náhodný identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Vaše osobní údaje mohou být předány i dalším správcům, a to našim obchodním partnerům – poradcům v oblasti pojištění za účelem sjednání schůzky.

Jaká Vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží Vám veškerá práva, která Vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme Vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat Vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu hello@pocolocodesigners.com. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

 

Přihlášení k odběru emailových newsletterů

 

Tímto udělujete společnosti Pocoloco designers, Andrea Bodešínská , IČO: 04964861, s místem podnikání Dukelská třída 972, Nový Bydžov, 504 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu v Novém Bydžově, (dále jen „pocoloco designers“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v dále uvedeném smyslu, abychom Vás mohli i nadále kontaktovat s dalšími nabídkami společnosti Pocoloco designers.

Zpracovávanými osobními údaji se rozumí Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail.

Vaše osobní údaje získáváme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je Pocoloco designers. V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informace ke zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv ve smyslu čl. 5 níže nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese hello@pocolocodesigners.com

Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat za účelem zasílání firemního Newsletteru.

Příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Pocoloco designers zpracovávat manuálně anebo elektronicky, přičemž Pocoloco designers je může předat jakékoli spolehlivé třetí straně, která pro ni zajišťuje administrativní nebo technickou podporu, případně také obchodní či jinou specifickou činnost (takové osoby jsou zpracovateli osobních údajů). V těchto případech půjde o provozovatele internetových stránek nebo fyzické osoby vykonávající pro t Pocoloco designers obchodní činnosti na základě uzavřené smlouvy.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu stanovenou právními předpisy – tj. po dobu, která je nezbytná k účelu zpracování. V případě Vašeho souhlasu ke zpracování pro zasílání Newsletteru se jedná o dobu 1 rok. Pokud souhlas kdykoli odvoláte nebo omezíte, Vaše údaje přestaneme v příslušném rozsahu pro daný účel používat, a pokud k jejich zpracování nemáme jiné zákonné důvody, bezpečně je odstraníme.

Práva subjektu údajů

V případě souhlasu máte jakožto subjekt údajů, který svůj souhlas ke zpracování udělil dobrovolně, právo tento souhlas kdykoli odvolat či omezit. Pokud zpracování probíhá na základě jiného právního důvodu, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku.

Vaše další zákonná práva zahrnují: právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právu na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti Pocoloco designers jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Máte nějaké další dotazy?

 

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište na hello@pocolocodesigners.com a my Vám co nejdříve odpovíme.

Tyto informace nabývají účinnosti 1. 12. 2020.